ประกาศสภา อบต. :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

  • ประกาศสภา อบต.
    ประกาศสภา อบต.
    เผยแพร่วันที่111 : 29 ธ.ค. 2565 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 195

ประกาศสภา อบต.

ชื่อไฟล์ : 1686284885_ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัย 2 ครั้งที่ 1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1686284952_ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1686284999_ประการรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1686285044_ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1686284885_ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัย 2 ครั้งที่ 1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1686284952_ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1686284999_ประการรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1686285044_ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2.pdfข้อมูลพื้นฐาน

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะสะท้อน การรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การสร้างองค์กรแห่งความสุข ฐานข้อมูลตลาด ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน ผลคะแนน ITA ผลคะแนน (LPA) แบบคำขอ จัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณราบจ่ายประจำปี งป.1 - งป.3 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ติดต่อ สำนักปลัด อบต. / กองภายใน อบต. คำแถลงนโยบาย ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์และพันธกิจ ประวัติความเป็นมา หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการหรือกิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน โครงการหรือกิจกรรมสำนักปลัด Video กิจกรรม โครงการหรือกิจกรรมกองช่าง โครงการหรือกิจกรรมกองคลัง โครงการหรือกิจกรรมกองการศึกษาฯ โครงการหรือกิจกรรมกองการสาธารณสุขฯ กิจกรรมควบคุมภายใน กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง แหล่งท่องเที่ยวในตำบลเกาะสะท้อน
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย