การขับเคลื่อนจริยธรรม :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

  • การขับเคลื่อนจริยธรรม
    การขับเคลื่อนจริยธรรม
    เผยแพร่วันที่111 : 1 มิ.ย. 2565 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 396


ชื่อไฟล์ : 1676526942_Do & Dont จำขึ้นใจ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1679366468_การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680249410_กิจกรรม เสริมสร้างมาตรฐานพัฒนาทางจริยธรรมในหน่วยของรัฐ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1676526942_Do & Dont จำขึ้นใจ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1679366468_การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม.pdf

ชื่อไฟล์ : 1680249410_กิจกรรม เสริมสร้างมาตรฐานพัฒนาทางจริยธรรมในหน่วยของรัฐ.pdfข้อมูลพื้นฐาน

แบบคำขอ จัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณราบจ่ายประจำปี งป.1 - งป.3 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ 65 ข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ติดต่อ สำนักปลัด อบต. / กองภายใน อบต. คำแถลงนโยบาย ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์และพันธกิจ ประวัติความเป็นมา หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการหรือกิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน โครงการหรือกิจกรรมสำนักปลัด Video กิจกรรม โครงการหรือกิจกรรมกองช่าง โครงการหรือกิจกรรมกองคลัง โครงการหรือกิจกรรมกองการศึกษาฯ โครงการหรือกิจกรรมกองการสาธารณสุขฯ กิจกรรมควบคุมภายใน กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง แหล่งท่องเที่ยวในตำบลเกาะสะท้อน
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย