ฝ่ายบริหาร- บุคลากรฝ่ายบริหาร

ชื่อ-สกุล : นายจีระศักดิ์ เล็งฮะ
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : ฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ 087-6213301
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายอาแว หะยีบากา
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : ฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ 087-2979129
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายมุศฏอฟา ดาเล็ง
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : ฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ 093 7322357
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายมูฮำหมัดฟัยซัล หะยีสาและ
ตำแหน่ง : เลขานุการการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : ฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ 093-6062249
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่