วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี

วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี เพื่อแสดงการสนับสนุนการปกป้องสิ่งแวดล้อมโลก โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1970 โดยปัจจุบันได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน Earth Day ในมากกว่า 193 ประเทศ ที่จัดขึ้นโดยเครือข่าย Earth Day Network
.
โดยในวัน Earth Day เมื่อปี ค.ศ. 2016 ได้มีพิธีลงนามในความตกลงปารีส ที่ถือเป็นก้าวสำคัญของการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างองค์การสหประชาชาติ, จีน และอีกกว่า 120 ประเทศ
.
ความตกลงดังกล่าวได้รับการเห็นชอบระหว่างการประชุมรัฐภาคีรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (COP21) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ค.ศ. 2015 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
.
เมื่อปี ค.ศ. 1969 นายจอห์น แมคคอนเนล นักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพ ได้เสนอจัดการการเฉลิมฉลองให้แก่โลกและแนวคิดด้านสันติภาพเป็นครั้งแรก ในวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 1970 ซึ่งถือเป็นวันแรกของฤดูใบไม้ผลิในแถบซีกโลกเหนือ ณ ที่ประชุมองค์การยูเนสโกที่เมืองซานฟรานซิสโก อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอนี้ได้ถูกยกเลิกไป
.
ต่อมา นายเกย์ลอร์ด เนลสัน สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ ได้เสนอแนวคิดให้มีการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ ในวันที่ 22 เมษายน และได้เสนอให้นายเดนิส เฮย์ส นักเคลื่อนไหวเยาวชน เป็นผู้ประสานงานระดับประเทศ ต่อมาเนลสันและเฮย์ส ได้ตั้งชื่อกิจกรรมดังกล่าวว่า Earth Day ทำให้ในภายหลัง นายเนลสันได้รับเหรียญแห่งอิสรภาพของประธานาธิบดี (Presidential Medal of Freedom) ซึ่งเป็นอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่รัฐบาลมอบให้แก่พลเรือนในสหรัฐฯ จากการริเริ่มดังกล่าว
.
ภายหลังวันสถาปนาวันคุ้มครองโลกในปีแรก รัฐบาลกลางก็ประกาศใช้กฎหมายฉบับสำคัญ สำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1970 ตามด้วยการประกาศใช้กฎหมายอากาศบริสุทธิ์ และกฎหมายน้ำสะอาดปี ค.ศ. 1972 และกฎหมายว่าด้วยสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ ปี ค.ศ. 1973
.
บทบัญญัติข้อหนึ่งที่มีสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก คือบทบัญญัติที่บังคับให้รถยนต์ต้องใช้น้ำมันไร้สารตะกั่ว และวิ่งได้ระยะทางอย่างน้อยเท่าที่กฎหมายกำหนดต่อน้ำมันหนึ่งแกลลอน ตลอดจนมีเครื่องฟอกไอเสียที่ช่วยลดปริมาณควันพิษที่ปล่อยออกจากท่อไอเสียรถยนต์
.
และในวันที่ 22 เมษายน ค.ศ. 2020 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 50 ปี ของวัน Earth Day เครือข่ายวันคุ้มครองโลกเตรียมจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ประกาศว่าแนวคิดของวันคุ้มครองโลกประจำปีนี้คือ "Climate Action" และกิจกรรมต่างๆ เช่น แคมเปญ Great Global Cleanup เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการทั่วโลกกำจัดขยะหลายพันล้านชิ้นจากพื้นที่สีเขียว ชุมชนเมือง และทางน้ำ
.
(อ้างอิง: https://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Day)

  โพสต์ : 22  2563 เวลา 09:39:43

 


บุคลากร

นายจีระศักดิ์   เล็งฮะ
นายฮาวารี  เปาะสา

การเสริมสร้างวัฒนธรมมองค์กร

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วมร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่