ลงพื้นที่มอบเจลล้างมือให้ศาสนสถานประกอบศาสนกิจในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Corona2019- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

ลงพื้นที่มอบเจลล้างมือให้ศาสนสถานประกอบศาสนกิจในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Corona2019  
วันที่ 20 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ลงพื้นที่มอบเจลล้างมือให้ศาสนสถานประกอบศาสนกิจในพื้นที่ พร้อมทั้งให้ความรู้และติดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Corona2019
วันที่ : 6 2563 : 14:02  5040 ครั้ง


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่