ส่งมอบหน้ากากผ้าและแผ่นโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เชื้อไวรัส Covid-19 จำนวน 10,000 กว่าชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใ- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

ส่งมอบหน้ากากผ้าและแผ่นโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เชื้อไวรัส Covid-19 จำนวน 10,000 กว่าชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใ  
Hari ini 31/03/63 Organisasi Kelurahan, Kecamatan Oleh Presiden dari Organisasi Administratif Tambon, Wakil Sekretaris Tetap Divisi Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Direktur Divisi Pendidikan Agama dan budaya Lebih dari 10.000 masker, kain rumah dikir dikir kain, kain rumah dikir kempan set. tersebut. Relawan Kesehatan Tambon dibagikan kepada seluruh masyarakat. Untuk pencegahan lebih lanjut Penyakit Virus Corona 2019
วันที่ : 6 2563 : 14:19  4761 ครั้ง


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่