ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อสังคมที่ห่างไกล โรคเชื้อไวรัส Covid-19 กันน่ะค่- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อสังคมที่ห่างไกล โรคเชื้อไวรัส Covid-19 กันน่ะค่  
ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อสังคมที่ห่างไกล โรคเชื้อไวรัส Covid-19 กันน่ะค่ะ ได้โปรด หยุดอยู่บ้าน กนุดแพร่เชื้อให้พวกเราทำงานได้เต็มที่ เรามาฆ่าเชื้อไวรัส Corona กันเถิด
วันที่ : 6 2563 : 14:15  5133 ครั้ง


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่