ท่อน้ำประปา แตกเสีย ชำรุด เว็บบอร์ด กระดานถาม-ตอบ

 

กระดานสนทนา ถามตอบ  :: สนทนาทั่วไป

 • view 1491 ครั้ง
 • 01-March-2021 11:54:33

  ท่อน้ำประปา แตกเสีย ชำรุด

  ใช้หลักฐานอะไรบ้างในการแจ้งเหตุ ครับ
 • 22-March-2021 11:57:17

  ความคิดเห็นที่ 1

  ติดต่อ เจ้าหน้าที่ กองช่าง โทรศัพท์ 073-545020 ต่อ 103 แจ้งบ้านเลขที่ พร้อมสำเนาทะเบียน กับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โทรศัพท์ติดต่อกลับครับ
 • Exit


บุคลากร

นายจีระศักดิ์  เล็งฮะ
นายฮาวารี เปาะสา

การเสริมสร้างวัฒนธรมมองค์กร

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วมร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่