กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม- บุคลากรกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อ-สกุล : นายมะรีเป็ง มะสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ 084-743887
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : ว่าง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางสาวสาวาตี เต๊ะ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางไอสมา สีนำนุง
ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางรุสมานี บากา
ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางสาวนูฮายาตี บูกุ๊
ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางสาวฮาณี มะเย็ง
ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่