องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
บุคลากร

นายจีระศักดิ์   เล็งฮะ

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

facebook

เว็บไซต์


  
 


 


          ระบบจองคิวออนไลน์

      แบบประเมินความพึงพอใจ
  จากบุคลากรต่อผู้บริหารท้องถิ่น

จำนวนผู้เข้าชม

Www.free-counter-plus.com
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.comphone : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่