การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม- ข้อมูลทั่วไปการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายฮาวารี เปาะสา รองปลัดอบต.เกาะสะท้อน และนางสาวนูรีซัน มะเก ผอ.กองสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุข เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการพัฒนา เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ให้มีค่าได้เพิ่มขึ้น ตำบลเกาะสะท้อน ณ อาคารสำนักงานบริการราชการตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ 1 บ้านปูยู ตำบลเกาะสะท้อน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน          อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไปวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมหารือ ร่วมวางแผนการป้องกันประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2012 (โควิด-19) ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ฝ่ายปกครอง ปลัดตำบล ชุดป้องกันชายแดนที่ 2 ตำรวจภูธร ชุดเฉพาะกิจ 30 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแกนนำชุมชน ร่วมรับฟังการบรรยายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ความรู้เกี่ยวกับโรค มาตรการการควบคุมโรคในพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ได้อย่างดียิ่ง


อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และผ้าคลุมศีรษะ
       อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน


 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.comphone : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่