ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

 


บุคลากร

นายจีระศักดิ์   เล็งฮะ

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

ดาวน์โหลด/บริการประชาชน  :: 

ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 เอกสารสำคัญที่ผู้ขับขี่ต้องมีติดรถ (7  2564 || อ่าน : 37 ) 0 Bytes 37
 ความผิดที่ผู้เสียหายยื่นขอรับค่าตอบแทนได้ (7  2564 || อ่าน : 38 ) 468.07 KBs 38
 กฎหมายในชีวิตประจำวันที่ประชาชนควรรู้  (7  2564 || อ่าน : 37 ) 322.49 KBs 37
 กฎหมายควบคุมอาคาร การขออนุญาติก่อสร้างอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (29  2563 || อ่าน : 432 ) 1.19 MBs 432
 วาราสารเผยแพร่ความรู้ ภาษีบำรุงท้องที่ (29  2563 || อ่าน : 467 ) 1.06 MBs 467
 เขาจะปลอม เรายอมได้ไง!! ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์รับโทษหนัก (24  2563 || อ่าน : 321 ) 131.48 KBs 321
 อ่านให้จบ ดูให้ครบ ก่อนจะเซ็น........ (24  2563 || อ่าน : 315 ) 493.94 KBs 315
 ทางออกปัญหาบ้านใกล้เรือนเคียง ???? (24  2563 || อ่าน : 298 ) 505.76 KBs 298
 พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองทุกคนทันที เมื่อมีอุบัติเหตุ (24  2563 || อ่าน : 297 ) 141.94 KBs 297
 สิทธิประชาชน ในการปฏิบัติราชการทางปกครอง (24  2563 || อ่าน : 307 ) 504.05 KBs 307
 คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการทำสัญญากู้ยืมเงินและตัวอย่างสัญญากู้ยืมเงิน (24  2563 || อ่าน : 296 ) 569.26 KBs 296
 กฎหมายควบคุมอาคาร การขออนุญาติก่อสร้างอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (21  2563 || อ่าน : 309 ) 3.53 MBs 309


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.comphone : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่