เว็บบอร์ด กระดานถามตอบ :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
สิทธิผู้บริโภคที่ควรรู้ มีอะไรบ้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าแรก » เว็บบอร์ด » สอบถามปัญหาเกี่ยวกับ อบต. » สิทธิผู้บริโภคที่ควรรู้ มีอะไรบ้าง

สิทธิผู้บริโภคที่ควรรู้ มีอะไรบ้าง

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 24 ก.พ. 2566 น. อ่าน 29 ตอบ 1

RE : สิทธิผู้บริโภคที่ควรรู้ มีอะไรบ้าง

กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ ตอน : สิทธิผู้บริโภคที่ควรรู้ สิทธิผู้บริโภค 5 ประการ 1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง และเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ 5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณา และชดเชยความเสียหาย ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง และชดใช้ค่าเสียหายเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตาม ข้อ 1- 4 ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 4

ตอบโดย : Admin เมื่อ 24 ก.พ. 2566 น.

1

ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย