เว็บบอร์ด กระดานถามตอบ :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
กปท. คือ ???? | องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

กปท. คือ ????

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 21 ก.พ. 2566 น. อ่าน 42 ตอบ 1

RE : กปท. คือ ????

กปท คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท) หนึ่งในนวัตกรรมการบริหารจัดการงบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เน้นการให้ประชาชนในพื้นที่ เข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกันโรค มีสุขภาพแข็งแรง (ป้องกันก่อนป่วย) ช่วยดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพึง เช่นผู้สูงอายุ คนป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชน โดยความร่วมมือขององค์กรปกครองในท้องถิ่น หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ภาคีเครือข่าย , สปสช และประชาชนในพื้นที่ ที่ช่วยกันบริหารงบประมาณกองทุนฯแบบมีส่วนร่วมด้วยกลไกการร่วมจัดการ ร่วมตัดสินใจจากทุกภาคส่วน ปัจจุบัน สปสช. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นให้เกิดขึ้นทุกพื้นที่ ทั่วประเทศกว่า 7000 แห่งแล้ว ช่วยสร้างคุณภาพชีวิต สุขภาพที่แข็งแรง สุขภาวะที่ดีให้ประชาชน ชุมชนเพิ่มมากขึ้นตลอดระยะเวลา 12 ปีที่จัดตั้งกองทุนฯขึ้นมา โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่ช่วยกัน

ตอบโดย : Admin เมื่อ 21 ก.พ. 2566 น.

1

ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย