เว็บบอร์ด กระดานถามตอบ :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
ช่วงระยะเวลาการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน | องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าแรก » เว็บบอร์ด » แจ้งประกาศ » ช่วงระยะเวลาการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน

ช่วงระยะเวลาการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 4 มี.ค. 2565 น. อ่าน 23 ตอบ 1

RE : ช่วงระยะเวลาการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน

ไม่วันที่ 10 ของทุกเดือน

ตอบโดย : Admin เมื่อ 26 เม.ย. 2565 น.

1

ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย