เว็บบอร์ด กระดานถามตอบ :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีอายุเท่าไร่ ต้อมต่อทุกปีหรือไม่ | องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าแรก » เว็บบอร์ด » สอบถามปัญหาเกี่ยวกับ อบต. » ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีอายุเท่าไร่ ต้อมต่อทุกปีหรือไม่

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีอายุเท่าไร่ ต้อมต่อทุกปีหรือไม่

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 4 มี.ค. 2565 น. อ่าน 268 ตอบ 1

RE : ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีอายุเท่าไร่ ต้อมต่อทุกปีหรือไม่

ต่อทุกๆ 1 ปี เมื่อสิ้นระยะการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ

ตอบโดย : Admin เมื่อ 26 เม.ย. 2565 น.

1

ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย