ิอบต.เกาะสะท้อนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

อบต.เกาะสะท้อนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ชื่อไฟล์ : 1691741415_S__4079636_0.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1691741415_S__4079638_0.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1691741415_S__4079639_0.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1691741415_S__4079640_0.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1691741415_S__4079641_0.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1691741415_S__4079642_0.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1691741415_S__4079643_0.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1691741415_S__4079644_0.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1691741415_S__4079645_0.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1691741415_S__4079646_0.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1691741415_S__4079647_0.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1691741415_S__4079649_0.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

แบบคำขอ จัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณราบจ่ายประจำปี งป.1 - งป.3 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ 65 ข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ติดต่อ สำนักปลัด อบต. / กองภายใน อบต. คำแถลงนโยบาย ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์และพันธกิจ ประวัติความเป็นมา หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการหรือกิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน โครงการหรือกิจกรรมสำนักปลัด Video กิจกรรม โครงการหรือกิจกรรมกองช่าง โครงการหรือกิจกรรมกองคลัง โครงการหรือกิจกรรมกองการศึกษาฯ โครงการหรือกิจกรรมกองการสาธารณสุขฯ กิจกรรมควบคุมภายใน กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง แหล่งท่องเที่ยวในตำบลเกาะสะท้อน
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย