ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.23-002 สายคั้นน้ำศรีพงัน-ปูยู (ช่วงที่ 4) หมู่ที่2 บ้านเกาะสะท้อน - หมู่ที่ 9 บ้านชุมบก ตำบลเกาะสะท้อน รายละเอียดตา :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.23-002 สายคั้นน้ำศรีพงัน-ปูยู (ช่วงที่ 4) หมู่ที่2 บ้านเกาะสะท้อน - หมู่ที่ 9 บ้านชุมบก ตำบลเกาะสะท้อน รายละเอียดตามแปลน ที่อบต.เกาะสะท้อน กำหนด โดยวิธีคัดเลือก

ชื่อไฟล์ : 1689559243_BRWD81265072372_002095.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1689559243_BRWD81265072372_002095.pdfข้อมูลพื้นฐาน

แบบคำขอ จัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณราบจ่ายประจำปี งป.1 - งป.3 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ 65 ข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ติดต่อ สำนักปลัด อบต. / กองภายใน อบต. คำแถลงนโยบาย ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์และพันธกิจ ประวัติความเป็นมา หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการหรือกิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน โครงการหรือกิจกรรมสำนักปลัด Video กิจกรรม โครงการหรือกิจกรรมกองช่าง โครงการหรือกิจกรรมกองคลัง โครงการหรือกิจกรรมกองการศึกษาฯ โครงการหรือกิจกรรมกองการสาธารณสุขฯ กิจกรรมควบคุมภายใน กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง แหล่งท่องเที่ยวในตำบลเกาะสะท้อน
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย