ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : 1657248049_BRWF8DA0C338FB0_044296 2.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1657248049_BRWF8DA0C338FB0_044296 2.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 คำแถลงนโยบาย การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการติดต่อ ระเบียบข้อบังคับ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน กิจกรรมสำนักปลัด Video กิจกรรม กิจกรรมกองช่าง กิจกรรมกองคลัง กิจกรรมกองการศึกษาฯ กิจกรรมกองการสาธารณสุขฯ กิจกรรมควบคุมภายใน กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง แหล่งท่องเที่ยวในตำบลเกาะสะท้อน
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย