สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565

                                                           

                                

ชื่อไฟล์ : 1644559059_A1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644559059_A2.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644559059_A3.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649645105_สขร.65 เดือน ม.ค..pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649645115_สขร.65 เดือน ก.พ..pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649645129_สขร.65 เดือน มื.ค..pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1651044666_BRWF8DA0C338FB0_040394.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1654762116_สขร เดือน พฤษภาคม.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1670988759_สขร เดือน มิถุนายน 65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1670988848_สขร เดือน กรกฏาคม 65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1670988872_สขร สิงหาคม.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1670988963_สขร กันยายน.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1644559059_A1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644559059_A2.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644559059_A3.pdf

ชื่อไฟล์ : 1649645105_สขร.65 เดือน ม.ค..pdf

ชื่อไฟล์ : 1649645115_สขร.65 เดือน ก.พ..pdf

ชื่อไฟล์ : 1649645129_สขร.65 เดือน มื.ค..pdf

ชื่อไฟล์ : 1651044666_BRWF8DA0C338FB0_040394.pdf

ชื่อไฟล์ : 1654762116_สขร เดือน พฤษภาคม.pdf

ชื่อไฟล์ : 1670988759_สขร เดือน มิถุนายน 65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1670988848_สขร เดือน กรกฏาคม 65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1670988872_สขร สิงหาคม.pdf

ชื่อไฟล์ : 1670988963_สขร กันยายน.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 คำแถลงนโยบาย การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการติดต่อ ระเบียบข้อบังคับ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน กิจกรรมสำนักปลัด Video กิจกรรม กิจกรรมกองช่าง กิจกรรมกองคลัง กิจกรรมกองการศึกษาฯ กิจกรรมกองการสาธารณสุขฯ กิจกรรมควบคุมภายใน กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง แหล่งท่องเที่ยวในตำบลเกาะสะท้อน
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย