กิจกรรมการดูแล รักษาต้นไม้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น.
นายกูฮาลิ่ม อูเซ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้จัดกิจกรรมการดูแล รักษาต้นไม้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : 1718263872_448253776_7574607452656296_2065462510664432467_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1718263872_448254322_7574607869322921_548449759708166106_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1718263872_448327508_7574607585989616_8808740988843324397_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1718263872_448327539_7574607339322974_2931244948243092788_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะสะท้อน การรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การสร้างองค์กรแห่งความสุข ฐานข้อมูลตลาด ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน ผลคะแนน ITA ผลคะแนน (LPA) แบบคำขอ จัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณราบจ่ายประจำปี งป.1 - งป.3 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ติดต่อ สำนักปลัด อบต. / กองภายใน อบต. คำแถลงนโยบาย ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์และพันธกิจ ประวัติความเป็นมา หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการหรือกิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน โครงการหรือกิจกรรมสำนักปลัด Video กิจกรรม โครงการหรือกิจกรรมกองช่าง โครงการหรือกิจกรรมกองคลัง โครงการหรือกิจกรรมกองการศึกษาฯ โครงการหรือกิจกรรมกองการสาธารณสุขฯ กิจกรรมควบคุมภายใน กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง แหล่งท่องเที่ยวในตำบลเกาะสะท้อน
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย