มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ MOI WASTE BANK WEEK :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

วันที่ 15 มีนาคม 2567
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ร่วมกับสมาชิกสภา อบต. พนักงาน ประชาชน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมดำเนินการจัดงาน " MOI WASTE BANK WEEK - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" โดยดำเนินการจัดให้มีกิจกรรมการซื้อขายขยะริไซเคิลของธนาคารขยะ และได้เชิญชวนประชาชนในตำบล สมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะ พร้อมใจกันคัดแยกขยะและนำขยะรีไซเคิลมาขาย ณ อาคารที่ทำการ อบต. หลังเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ชื่อไฟล์ : 1710834988_LINE_ALBUM_13367_๒๔๐๓๑๓_1.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1710834988_LINE_ALBUM_13367_๒๔๐๓๑๓_2.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1710834988_LINE_ALBUM_13367_๒๔๐๓๑๓_3.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1710834989_LINE_ALBUM_ปักธง ธนาคารขยะ_๒๔๐๓๑๓_1.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1710834989_LINE_ALBUM_ปักธง ธนาคารขยะ_๒๔๐๓๑๓_3.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1710834989_LINE_ALBUM_ปักธง ธนาคารขยะ_๒๔๐๓๑๓_4.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1710834989_LINE_ALBUM_ปักธง ธนาคารขยะ_๒๔๐๓๑๓_5.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1710834989_LINE_ALBUM_ปักธง ธนาคารขยะ_๒๔๐๓๑๓_6.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1710834989_S__27680883.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะสะท้อน การรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การสร้างองค์กรแห่งความสุข ฐานข้อมูลตลาด ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน ผลคะแนน ITA ผลคะแนน (LPA) แบบคำขอ จัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณราบจ่ายประจำปี งป.1 - งป.3 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ติดต่อ สำนักปลัด อบต. / กองภายใน อบต. คำแถลงนโยบาย ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์และพันธกิจ ประวัติความเป็นมา หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการหรือกิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน โครงการหรือกิจกรรมสำนักปลัด Video กิจกรรม โครงการหรือกิจกรรมกองช่าง โครงการหรือกิจกรรมกองคลัง โครงการหรือกิจกรรมกองการศึกษาฯ โครงการหรือกิจกรรมกองการสาธารณสุขฯ กิจกรรมควบคุมภายใน กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง แหล่งท่องเที่ยวในตำบลเกาะสะท้อน
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย