พนักงานรถขับรถเร็วกว่าที่กฏหมายกำหนด เว็บบอร์ด กระดานถาม-ตอบ

 

กระดานสนทนา ถามตอบ  :: ร้องเรียนพนักงานจ้าง&ลูกจ้างเหมา

 • view 1423 ครั้ง
 • 01-March-2021 11:48:35

  พนักงานรถขับรถเร็วกว่าที่กฏหมายกำหนด

  ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฏหมายกำหนด ควรลดความเร็วในเขตชุมชน เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
 • 22-March-2021 11:53:14

  ความคิดเห็นที่ 1

  จะกำชับเจ้าหน้าที่ใช้รถความเร็วที่กฏหมายกำหนดครับ
 • Exit


บุคลากร

นายจีระศักดิ์  เล็งฮะ
นายฮาวารี เปาะสา

การเสริมสร้างวัฒนธรมมองค์กร

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วมร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่