เว็บบอร์ด กระดานถาม-ตอบ

 

กระดานสนทนา ถามตอบ  :: สำหรับประชาชน

  หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน/ตอบ ตอบล่าสุด
ชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง admin@kohsathon.go.th 1,892/0 16-02-2021 11:24:28
ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ admin@kohsathon.go.th 1,843/0 16-02-2021 11:22:22
การรับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก admin@kohsathon.go.th 1,850/0 16-02-2021 11:20:55
การจดทะเบียนพาณิชย์ admin@kohsathon.go.th 2,011/0 16-02-2021 11:13:31
สอบถามเรื่องเด็กแรกเกิด admin@kohsathon.go.th 1,838/0 16-02-2021 10:56:36


บุคลากร

นายจีระศักดิ์   เล็งฮะ
นายฮาวารี  เปาะสา

การเสริมสร้างวัฒนธรมมองค์กร

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วมร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่