กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อ-สกุล : นางสาวนูรีซัน มะเก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ 089-2963140
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางสาวปริศนา อาแวสู
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่