มาตรวจเยี่ยมทีมคัคกรองโควิด-19 ณ.ท่าเรือศรีพงัน- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

มาตรวจเยี่ยมทีมคัคกรองโควิด-19 ณ.ท่าเรือศรีพงัน  
นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัด จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยปลัดอำเภอตากใบ
 และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมทีมคัคกรองโควิด-19 ณ.ท่าเรือศรีพงัน
วันที่ : 6 2563 : 13:59  2306 ครั้ง


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่