ชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เว็บบอร์ด กระดานถาม-ตอบ

 

กระดานสนทนา ถามตอบ  :: สำหรับประชาชน

 • view 1920 ครั้ง
 • 16-February-2021 11:28:24

  ชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  ชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง
 • 22-March-2021 18:55:41

  ความคิดเห็นที่ 1

  แบบแจ้งประเมินภาษี สำเนา โฉนดที่ดิน หรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ นสก3ก
 • Exit


บุคลากร

นายจีระศักดิ์  เล็งฮะ
นายฮาวารี เปาะสา

การเสริมสร้างวัฒนธรมมองค์กร

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วมร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่