ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ เว็บบอร์ด กระดานถาม-ตอบ

 

กระดานสนทนา ถามตอบ  :: สำหรับประชาชน

 • view 1874 ครั้ง
 • 16-February-2021 11:22:22

  ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ

  ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง
 • 22-March-2021 11:59:54

  ความคิดเห็นที่ 1

  สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อยา่งละ 1 ฉบับ พร้อมค่าติดตั้งมิเตอร์ 250 บาท
 • Exit


บุคลากร

นายจีระศักดิ์  เล็งฮะ
นายฮาวารี เปาะสา

การเสริมสร้างวัฒนธรมมองค์กร

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วมร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่