การจดทะเบียนพาณิชย์ เว็บบอร์ด กระดานถาม-ตอบ

 

กระดานสนทนา ถามตอบ  :: สำหรับประชาชน

 • view 2032 ครั้ง
 • 16-February-2021 11:31:13

  การจดทะเบียนพาณิชย์

  สอบถามเรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง
 • 16-February-2021 11:15:32

  ความคิดเห็นที่ 1

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมสำเนาถูกต้อง 3.ค่าจดทะเบียนพาณิชย์ 50 บาท
 • Exit


บุคลากร

นายจีระศักดิ์  เล็งฮะ
นายฮาวารี เปาะสา

การเสริมสร้างวัฒนธรมมองค์กร

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วมร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่