เว็บบอร์ด กระดานถาม-ตอบ

 

กระดานสนทนา ถามตอบ  :: 

  หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน/ตอบ ตอบล่าสุด
พนักงานรถขับรถเร็วกว่าที่กฏหมายกำหนด admin@kohsathon.go.th 2,982/0 01-03-2021 11:35:48
ท่อน้ำประปา แตกเสีย ชำรุด admin@kohsathon.go.th 2,905/0 01-03-2021 11:33:54
ชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง admin@kohsathon.go.th 3,542/0 16-02-2021 11:24:28
ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ admin@kohsathon.go.th 3,583/0 16-02-2021 11:22:22
การรับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก admin@kohsathon.go.th 3,366/0 16-02-2021 11:20:55
การจดทะเบียนพาณิชย์ admin@kohsathon.go.th 3,645/0 16-02-2021 11:13:31
สอบถามเรื่องเด็กแรกเกิด admin@kohsathon.go.th 3,376/0 16-02-2021 10:56:36


บุคลากร

นายฮาวารี  เปาะสา

การเสริมสร้างวัฒนธรมมองค์กร

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วมร่วม

ควบคุมภายใน ตรวจสอบสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : saraban@kohsathon.go.th โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่