ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน