กองช่าง- บุคลากรกองช่าง

ชื่อ-สกุล : นายสุขกรีย์ มะยาดง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กองช่าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ 089-4688312
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายมนูญ คงดี
ตำแหน่ง : นายช่างโยธาอาวุโส
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กองช่าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายนิรัญ ทองเพิ่ม
ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญงาน
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กองช่าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : ว่าง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการประปา
กลุ่มงาน : กองช่าง
ลักษณะของงาน : กองช่าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่