แผนดำเนินงานประจำปี- ข้อมูลทั่วไปแผนดำเนินงานประจำปี

 

แผนดำเนินงานประจำปี 2562
ไฟล์เต็ม

แผนดำเนินงานประจำปี 2563
ไฟล์เต็ม


แผนดำเนินงานประจำปี 2564
ฉบับเต็ม


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่