ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต- ข้อมูลทั่วไปช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต อบต.เกาะสะท้อน

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 
                                      ช่องทางที่  1  ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ   ณ อบต.เกาะสะท้อน  อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 
                                   ช่องทางที่  2  ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 073-545020 
 
 
                                 ช่องทางที่  3  ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : อบต.เกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 
                                 ช่องทางที่  4  ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) :  kohsahon@hotmail.co.th
 
     
                              ช่องทางที่  5  ร้องเรียนผ่านทาง Facebook :  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
 
                             
                              ช่องทางที่  6  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์  ด้านล่าง
 
 
                              ช่องทางที่  7  QR code อบต.เกาะสะท้อน ด้านล่าง

                              ช่องทางที่  8  สายด่วนผู้บริหาร นายจีระศักดิ์    เล็งฮะ นายก อบต.    เบอร์ติดต่อ   087-292-0476 หรือ 087-621-3001

                                                                                                                  
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.comphone : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่