ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต- ข้อมูลทั่วไปช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต อบต.เกาะสะท้อน

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 
                                      ช่องทางที่  1  ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ   ณ อบต.เกาะสะท้อน  อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 
                                   ช่องทางที่  2  ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 073-545020 
 
 
                                 ช่องทางที่  3  ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : อบต.เกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 
                                 ช่องทางที่  4  ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) :  kohsahon@hotmail.co.th                       

                                 ช่องทางที่  5  สายด่วนผู้บริหาร นายจีระศักดิ์    เล็งฮะ นายก อบต.    เบอร์ติดต่อ    087-621-3001

                                                                                                                  
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : saraban@kohsathon.go.th โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่