การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต- ข้อมูลทั่วไปการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องการทุจริต


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562
ไฟล์เต็ม
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563
ไฟล์เต็ม


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.comphone : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่