ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกกะเปาะ-ตะเหลี่ยง หมู่ที่ 5,7- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Home  จัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกกะเปาะ-ตะเหลี่ยง หมู่ที่ 5,7

 

Save ดาวน์โหลดไฟล์

  โพสต์ : 24  2563 เวลา 15:20:17

 


บุคลากร

นายจีระศักดิ์   เล็งฮะ

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.comphone : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่