การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

                      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ได้รับหนังสือ จากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ว่าสำนักงานคณะกรรมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้จัดทำเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดสำหรับเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ โดยสามารถดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ สำนักนโยบายและแผนสำนักปลัด กระทรวงมหาดไทย หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์และสามารถดาวน์โหลด เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดตามลิงค์ที่ให้มา ดังนี้  http://bit.ly/2SzqlYi
 
 

  โพสต์ : 9  2563 เวลา 11:44:41

 


บุคลากร

นายจีระศักดิ์   เล็งฮะ

การส่งเสริมความโปร่งใส

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.comphone : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่