สู้ ! โควิด-19 ไปด้วยกัน คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  สู้ ! โควิด-19 ไปด้วยกัน คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน

ณ เวลานี้ เรายังตกอยู่ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 19 หรือ โควิด- 19 ซึ่งเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่คนทั้งโลกยังไม่เคยพบเจอมาก่อน เพื่อเป็นการปกป้องตัวเองและคนที่เรารักให้ห่างไกลจากเจ้าไวรัสชนิดนี้ เราควรที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมรับมือกับการระบาด ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า ช่วงระยะเวลาของการระบาดนั้นน่าจะกินเวลาออกไปอีกระยะหนึ่ง และเราก็จะต้องใช้ชีวิตท่ามกลางไวรัสนี้อีกต่อไป

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้ข้อมูลเรื่องสถานการณ์การระบาด จึงได้จัดทำคู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชนในการสู้กับเจ้าไวรัสโควิด- 19 ซึ่งจะเป็นข้อมูลอย่างง่าย ที่พร้อมจะพาเราไปรู้จักกับไวรัสชนิดนี้ เข้าใจการติดต่อของโรค เข้าใจความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ของการติดเชื้อไวรัสโดยเฉพาะเด็กและผู้ป่วยโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน เพราะมีโอกาสเกิดการติดเชื้อรุนแรงได้มากกว่า วิธีการป้องกันและรักษา การดูแลสภาพจิตใจ เทคนิคการเลือกกิน เลือกซื้อ การออกกำลังกายในช่วงเวลานี้ เรียกได้ว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นคู่มือที่จะนำพาเราให้ "สู้" กับวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน  ที่นี้       
                      

  โพสต์ : 23  2563 เวลา 11:17:35

 


บุคลากร

นายจีระศักดิ์   เล็งฮะ
นายฮาวารี  เปาะสา

การเสริมสร้างวัฒนธรมมองค์กร

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วมร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่