ผ่าน ครม.แล้ว มิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ใช้เกิน 150 หน่วยรัฐบาลก็จะจ่ายให้ทั้งหมด- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  ผ่าน ครม.แล้ว มิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ใช้เกิน 150 หน่วยรัฐบาลก็จะจ่ายให้ทั้งหมด


วันที่ 21 เม.ย. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมีประเด็นการพิจารณามาตรการเยียวยาการลดภาระค่าไฟฟ้า ระหว่างเดือนมี.ค.-พ.ค.ว่า ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ที่มีมติรับทราบมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าในกลุ่มของไฟบ้านที่ใช้ในครัวเรือน ซึ่งถือเป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตของประชาชนที่ร่วมมือกันดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วยการทำงานที่บ้าน
.
ตลอดจนขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และทั้ง 3 การไฟฟ้า ที่ร่วมกันหารือเพื่อหาทางช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน
.
สำหรับมาตรการดังกล่าวนั้นจะเป็นการช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยจำนวน 22 ล้านราย คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณ 23,688 ล้านบาท
.
"ยืนยันว่าจะต้องมีการทำการบ้านพิจารณาหามาตรการมารองรับเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรอบคอบต่อไป ส่วนภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้รับผลกระทบ ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ศึกษาปัญหาและอุปสรรค ก่อนจะนำมาพิจารณาอีกครั้ง"
.
สำหรับมาตรการ เยียวยาค่าไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. มิเตอร์ไฟขนาดไม่เกิน 5 แอมป์ จะได้ใช้ฟรี 150 หน่วย โดยนายสนธิรัตน์ ระบุว่า หากใช้เกิน 150 หน่วยก็จะได้รับการดูแลให้ใช้ฟรีเช่นกัน เนื่องจากกลุ่มนี้จะใช้ไม่เกินปริมาณ 150 หน่วยเป็นปกติ และถือว่าใช้ไฟน้อย
.
2. มิเตอร์ไฟขนาดเกิน 5 แอมป์ จะมีข้อกำหนดคือ
- หากใช้มากกว่าเดือน ก.พ. แต่ไม่เกิน 800 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือน ก.พ.
- หากใช้เกิน 800 หน่วย แต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือน ก.พ. บวกกับส่วนที่เกิน ซึ่งได้รับส่วนลด 50 เปอร์เซ็นต์
- หากใช้เกิน 3,000 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือน ก.พ. บวกกับส่วนเกิน ซึ่งได้รับส่วนลด 30 เปอร์เซ็นต์
.
ตัวอย่างการคำนวณ
.
1. ใช้ไฟฟ้าเดือน มี.ค. ไม่เกิน 800 หน่วย จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับที่จ่ายเดือน ก.พ.
.
เช่น เดือน ก.พ. ใช้ไป 182 หน่วย บิลเรียกเก็บ 684.23 บาท ส่วนเดือน มี.ค. ใช้ไป 313 หน่วย บิลเรียกเก็บ 1,259.73 บาท จะจ่ายจริงเท่ากับ 684.23 บาท
.
2. ใช้ไฟฟ้าเดือน มี.ค. เกิน 800 หน่วยแต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย นำหน่วยที่ใช้เดือน ก.พ. เป็นตัวตั้ง ส่วนที่เกินจากนั้นคิดจำนวนหน่วย 50%
.
เช่น เดือน ก.พ. ใช้ไฟ 200 หน่วย เดือนมี.ค. ใช้ไฟพุ่งไป 1,200 หน่วย จะคิดค่าไฟเพียง 700 หน่วย คือ 200 หน่วยของเดือน ก.พ. + ส่วนเกิน 500 หน่วย ( เกิน 1,000 หน่วย จ่ายแค่ครึ่งเดียว)
.
3.ใช้ไฟฟ้าเดือน มี.ค. เกินกว่า 3,000 หน่วย นำหน่วยที่ใช้เดือน ก.พ. เป็นตัวตั้ง ส่วนที่เกินจากนั้นหักจำนวนหน่วยให้ 30%
.
เช่น เดือน ก.พ. ใช้ไฟ 1,200 หน่วย เดือน มี.ค. ใช้ไฟ 3,200 หน่วย จะถูกคิดค่าไฟเพียง 2,600 หน่วย คือ 1,200 หน่วย ของเดือน ก.พ. + 1,400 หน่วย (เกิน 2,000 หน่วย ลดให้ 30%)
.
มาตรการนี้กำหนดเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มี.ค.-พ.ค. โดยค่าไฟฟ้าส่วนที่จ่ายไปก่อน จะคืนให้ในรอบบิลต่อๆ ไป


Cr.Workpoint News

  โพสต์ : 22  2563 เวลา 09:36:38

 


บุคลากร

นายจีระศักดิ์   เล็งฮะ

การส่งเสริมความโปร่งใส

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.comphone : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่