ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.23-013 สายทุ่งนา- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Home  จัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.23-013 สายทุ่งนา

  โพสต์ : 21  2564 เวลา 09:59:41

 


บุคลากร

นายฮาวารี  เปาะสา

การเสริมสร้างวัฒนธรมมองค์กร

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วมร่วม

ควบคุมภายใน ตรวจสอบสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : saraban@kohsathon.go.th โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่