นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ได้มอบหมายให้นายฮาวารี เปาะสา รอง ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.พร้อมด้วย ผอ.กองช่าง และนายช่างโยธา เข้าสำรวจความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ได้มอบหมายให้นายฮาวารี เปาะสา รอง ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.พร้อมด้วย ผอ.กองช่าง และนายช่างโยธา เข้าสำรวจความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ได้มอบหมายให้นายฮาวารี เปาะสา รอง ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.พร้อมด้วย ผอ.กองช่าง และนายช่างโยธา เข้าสำรวจความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย บ้านชาวบ้าน นางลีเม๊าะ ตาเยะ เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 บ้านศรีพงัน ตำบลเกาะสะท้อน เพื่อประมาณการความเสียหาย และช่วยเหลือต่อไป

     

  โพสต์ : 21  2564 เวลา 10:41:08

 


บุคลากร

นายจีระศักดิ์   เล็งฮะ
นายฮาวารี  เปาะสา

การเสริมสร้างวัฒนธรมมองค์กร

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วมร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่