ข้อพิพาทจากการกระทํา ?ส่วนตัว? ของเจ้าหน้าที่ เป็นคดีปกครองหรือไม่ ?- ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

  

ดาวน์โหลดไฟล์หมวด  :: 

 ข้อพิพาทจากการกระทํา ?ส่วนตัว? ของเจ้าหน้าที่ เป็นคดีปกครองหรือไม่ ?

เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดก่อให้เกิดความเสียหาย
ที่เกิดจากการกระทำส่วนตัว มิใช่การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ไม่ถือเป็นการกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองครับ

PDF FILE คลิก http://www.admincourt.go.th/…/Ac…/Academic_071218_092010.pdf

ที่มา: เพจ อุทาหรณ์จากคดีปกครอง https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87-2237198443225930/

????ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอง
- สายด่วนศาลปกครอง: 1355
www.admincourt.go.th

 24  2563 |  122 ผู้ชม |   122 โหลด 
ชื่อเอกสารดาวน์โหลด ขนาด โหลด ไฟล์


บุคลากร

นายจีระศักดิ์   เล็งฮะ

การส่งเสริมความโปร่งใส

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.comphone : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่