เขาจะปลอม เรายอมได้ไง!! ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์รับโทษหนัก- ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

  

ดาวน์โหลดไฟล์หมวด  :: องค์ความรู้สำหรับประชาชน

 เขาจะปลอม เรายอมได้ไง!! ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์รับโทษหนัก

ระวังมิจฉาชีพฉกฉวยโอกาสปลอมบัตร หรือทำข้อมูลปลอมขึ้น เพื่อรับสิทธิต่างๆ และใครที่กำลังคิดปลอมแปลงหรือใครที่สุ่มเสี่ยงต่อการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ โดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตาม

สำหรับวันนี้เราจึงอยากนำความรู้และโทษเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใครหลายคนได้หาทางป้องกันและระมัดระวังการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบผิดๆ ในช่วงที่หลายๆคน ต้องใช้ข้อมูลในการยืนยันตัวตนหรือยืนยันสิทธิต่างๆ เพื่อลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาในช่องทางของรัฐ เช่น เงินเยียวยาการขาดรายได้หรือการขอรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

ด้วยความปรารถนาดีจาก #สำนักงานกิจการยุติธรรม #กระทรวงยุติธรรม #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย #รู้กฎหมายไว้ใช้กฎหมายเป็น #ปลอมบัตร #บัตรเครดิต #บัตรอิเล็กทรอนิกส์ #กฎหมายน่ารู้ #โควิด19 #โคโรนาไวรัส #เราไม่ทิ้งกัน

ที่มา : ประมวลกฎหมายอาญา

ดูอื่นโฟกราฟิกกฎหมายเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://www.oja.go.th/TH/?dt_gallery=infographic
 24  2563 |  121 ผู้ชม |   121 โหลด 
ชื่อเอกสารดาวน์โหลด ขนาด โหลด ไฟล์
 กฎหมายควบคุมอาคาร การขออนุญาติก่อสร้างอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (29  2563 || อ่าน : 13 ) 1.19 MBs 13
 วาราสารเผยแพร่ความรู้ ภาษีบำรุงท้องที่ (29  2563 || อ่าน : 8 ) 1.06 MBs 8
 ชุดความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทางราชการ (8  2563 || อ่าน : 18 ) 0 Bytes 18
 เขาจะปลอม เรายอมได้ไง!! ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์รับโทษหนัก (24  2563 || อ่าน : 122 ) 131.48 KBs 122
 อ่านให้จบ ดูให้ครบ ก่อนจะเซ็น........ (24  2563 || อ่าน : 124 ) 493.94 KBs 124
 ทางออกปัญหาบ้านใกล้เรือนเคียง ???? (24  2563 || อ่าน : 101 ) 505.76 KBs 101
 พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองทุกคนทันที เมื่อมีอุบัติเหตุ (24  2563 || อ่าน : 103 ) 141.94 KBs 103
 สิทธิประชาชน ในการปฏิบัติราชการทางปกครอง (24  2563 || อ่าน : 132 ) 504.05 KBs 132
 คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการทำสัญญากู้ยืมเงินและตัวอย่างสัญญากู้ยืมเงิน (24  2563 || อ่าน : 105 ) 569.26 KBs 105


บุคลากร

นายจีระศักดิ์   เล็งฮะ

การส่งเสริมความโปร่งใส

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.comphone : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่