เขาจะปลอม เรายอมได้ไง!! ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์รับโทษหนัก- ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

  

ดาวน์โหลดไฟล์หมวด  :: องค์ความรู้สำหรับประชาชน

 เขาจะปลอม เรายอมได้ไง!! ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์รับโทษหนัก

ระวังมิจฉาชีพฉกฉวยโอกาสปลอมบัตร หรือทำข้อมูลปลอมขึ้น เพื่อรับสิทธิต่างๆ และใครที่กำลังคิดปลอมแปลงหรือใครที่สุ่มเสี่ยงต่อการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ โดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตาม

สำหรับวันนี้เราจึงอยากนำความรู้และโทษเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใครหลายคนได้หาทางป้องกันและระมัดระวังการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบผิดๆ ในช่วงที่หลายๆคน ต้องใช้ข้อมูลในการยืนยันตัวตนหรือยืนยันสิทธิต่างๆ เพื่อลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาในช่องทางของรัฐ เช่น เงินเยียวยาการขาดรายได้หรือการขอรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

ด้วยความปรารถนาดีจาก #สำนักงานกิจการยุติธรรม #กระทรวงยุติธรรม #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย #รู้กฎหมายไว้ใช้กฎหมายเป็น #ปลอมบัตร #บัตรเครดิต #บัตรอิเล็กทรอนิกส์ #กฎหมายน่ารู้ #โควิด19 #โคโรนาไวรัส #เราไม่ทิ้งกัน

ที่มา : ประมวลกฎหมายอาญา

ดูอื่นโฟกราฟิกกฎหมายเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://www.oja.go.th/TH/?dt_gallery=infographic
 24  2563 |  4487 ผู้ชม |   4487 โหลด 
ชื่อเอกสารดาวน์โหลด ขนาด โหลด ไฟล์
 เอกสารสำคัญที่ผู้ขับขี่ต้องมีติดรถ (7  2564 || อ่าน : 4305 ) 0 Bytes 4305
 ความผิดที่ผู้เสียหายยื่นขอรับค่าตอบแทนได้ (7  2564 || อ่าน : 4386 ) 468.07 KBs 4386
 กฎหมายในชีวิตประจำวันที่ประชาชนควรรู้  (7  2564 || อ่าน : 4742 ) 322.49 KBs 4742
 กฎหมายควบคุมอาคาร การขออนุญาติก่อสร้างอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (29  2563 || อ่าน : 3908 ) 1.19 MBs 3908
 วาราสารเผยแพร่ความรู้ ภาษีบำรุงท้องที่ (29  2563 || อ่าน : 4732 ) 1.06 MBs 4732
 เขาจะปลอม เรายอมได้ไง!! ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์รับโทษหนัก (24  2563 || อ่าน : 4488 ) 131.48 KBs 4488
 อ่านให้จบ ดูให้ครบ ก่อนจะเซ็น........ (24  2563 || อ่าน : 4021 ) 493.94 KBs 4021
 ทางออกปัญหาบ้านใกล้เรือนเคียง ???? (24  2563 || อ่าน : 3895 ) 505.76 KBs 3895
 พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองทุกคนทันที เมื่อมีอุบัติเหตุ (24  2563 || อ่าน : 4769 ) 141.94 KBs 4769
 สิทธิประชาชน ในการปฏิบัติราชการทางปกครอง (24  2563 || อ่าน : 3914 ) 504.05 KBs 3914


บุคลากร

นายฮาวารี  เปาะสา

การเสริมสร้างวัฒนธรมมองค์กร

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วมร่วม

ควบคุมภายใน ตรวจสอบสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : saraban@kohsathon.go.th โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่