อ่านให้จบ ดูให้ครบ ก่อนจะเซ็น........- ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

  

ดาวน์โหลดไฟล์หมวด  :: องค์ความรู้สำหรับประชาชน

 อ่านให้จบ ดูให้ครบ ก่อนจะเซ็น........

อ่านให้จบ ดูให้ครบ ก่อนจะเซ็น........(พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) มีผลบังคับใช้วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ปัจจุบันการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลมีให้เห็นกันจนชินตาและมักจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญและเกิดความเสียหาย กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิด ทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ส่งผลต่อความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลสำคัญที่เราจะต้องรับรู้ในเบื้องต้นมีอะไรบ้าง เช่น
- ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลอะไร
- เจ้าของข้อมูลมีสิทธิอะไรบ้าง หลังยินยอมให้ข้อมูลไปแล้ว
- วิธีขอข้อมูลส่วนบุคคลต้องทำอย่างไร
- ใครเป็นผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่เรายินยอมให้ข้อมูลไป

ในเบื้องต้นหากมีประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โทร.02-1416993 ได้นะครับ
 24  2563 |  3946 ผู้ชม |   3946 โหลด 
ชื่อเอกสารดาวน์โหลด ขนาด โหลด ไฟล์
 เอกสารสำคัญที่ผู้ขับขี่ต้องมีติดรถ (7  2564 || อ่าน : 4274 ) 0 Bytes 4274
 ความผิดที่ผู้เสียหายยื่นขอรับค่าตอบแทนได้ (7  2564 || อ่าน : 4337 ) 468.07 KBs 4337
 กฎหมายในชีวิตประจำวันที่ประชาชนควรรู้  (7  2564 || อ่าน : 4684 ) 322.49 KBs 4684
 กฎหมายควบคุมอาคาร การขออนุญาติก่อสร้างอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (29  2563 || อ่าน : 3818 ) 1.19 MBs 3818
 วาราสารเผยแพร่ความรู้ ภาษีบำรุงท้องที่ (29  2563 || อ่าน : 4580 ) 1.06 MBs 4580
 เขาจะปลอม เรายอมได้ไง!! ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์รับโทษหนัก (24  2563 || อ่าน : 4412 ) 131.48 KBs 4412
 อ่านให้จบ ดูให้ครบ ก่อนจะเซ็น........ (24  2563 || อ่าน : 3947 ) 493.94 KBs 3947
 ทางออกปัญหาบ้านใกล้เรือนเคียง ???? (24  2563 || อ่าน : 3819 ) 505.76 KBs 3819
 พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองทุกคนทันที เมื่อมีอุบัติเหตุ (24  2563 || อ่าน : 4691 ) 141.94 KBs 4691
 สิทธิประชาชน ในการปฏิบัติราชการทางปกครอง (24  2563 || อ่าน : 3842 ) 504.05 KBs 3842


บุคลากร

นายจีระศักดิ์   เล็งฮะ
นายฮาวารี  เปาะสา

การเสริมสร้างวัฒนธรมมองค์กร

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วมร่วม

ควบคุมภายใน ตรวจสอบสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่