พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองทุกคนทันที เมื่อมีอุบัติเหตุ- ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

  

ดาวน์โหลดไฟล์หมวด  :: องค์ความรู้สำหรับประชาชน

 พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองทุกคนทันที เมื่อมีอุบัติเหตุ


พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองทุกคนทันที เมื่อมีอุบัติเหตุ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ เราไม่อาจรู้ได้แต่หากมันเกิดไปแล้ว ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างตามกฎหมายค่าเสียหายเบื้องต้น (จ่ายทันทีภายใน 7 วัน)  ไม่ต้องรอพิสูจน์ถูก - ผิด

บาดเจ็บ : ค่ารักษาตามจริง ไม่เกิน 30,000 บาท/ต่อ
บาดเจ็บ>ทุพพลภาพหรือตาย : ค่าเสียหายรวมกันไม่เกิน 65,000 บาท/คน
ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ : 35,000 บาท/คน
ตาย : ค่าปลงศพ จัดการศพ 35,000 บาท/คน

ผู้ประสบภัยต้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันภัย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเสียหาย หรือ ติดต่อ สายด่วน 1186

ที่มาข้อมูล พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 : http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=572640&ext=htm
 24  2563 |  130 ผู้ชม |   130 โหลด 
ชื่อเอกสารดาวน์โหลด ขนาด โหลด ไฟล์
 กฎหมายควบคุมอาคาร การขออนุญาติก่อสร้างอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (29  2563 || อ่าน : 34 ) 1.19 MBs 34
 วาราสารเผยแพร่ความรู้ ภาษีบำรุงท้องที่ (29  2563 || อ่าน : 30 ) 1.06 MBs 30
 ชุดความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทางราชการ (8  2563 || อ่าน : 52 ) 0 Bytes 52
 เขาจะปลอม เรายอมได้ไง!! ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์รับโทษหนัก (24  2563 || อ่าน : 171 ) 131.48 KBs 171
 อ่านให้จบ ดูให้ครบ ก่อนจะเซ็น........ (24  2563 || อ่าน : 162 ) 493.94 KBs 162
 ทางออกปัญหาบ้านใกล้เรือนเคียง ???? (24  2563 || อ่าน : 124 ) 505.76 KBs 124
 พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองทุกคนทันที เมื่อมีอุบัติเหตุ (24  2563 || อ่าน : 131 ) 141.94 KBs 131
 สิทธิประชาชน ในการปฏิบัติราชการทางปกครอง (24  2563 || อ่าน : 172 ) 504.05 KBs 172
 คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการทำสัญญากู้ยืมเงินและตัวอย่างสัญญากู้ยืมเงิน (24  2563 || อ่าน : 135 ) 569.26 KBs 135
 กฎหมายควบคุมอาคาร การขออนุญาติก่อสร้างอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (21  2563 || อ่าน : 118 ) 3.53 MBs 118


บุคลากร

นายจีระศักดิ์   เล็งฮะ

การส่งเสริมความโปร่งใส

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.comphone : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่