ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

 


บุคลากร

นายจีระศักดิ์   เล็งฮะ

การส่งเสริมความโปร่งใส

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

ดาวน์โหลด/บริการประชาชน  :: 

ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 กฎหมายควบคุมอาคาร การขออนุญาติก่อสร้างอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (29  2563 || อ่าน : 13 ) 1.19 MBs 13
 วาราสารเผยแพร่ความรู้ ภาษีบำรุงท้องที่ (29  2563 || อ่าน : 8 ) 1.06 MBs 8
 แผ่นผับ วินัยทางราชการ  (24  2563 || อ่าน : 7 ) 289.81 KBs 7
 ชุดความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทางราชการ (8  2563 || อ่าน : 18 ) 0 Bytes 18
 ความรู้ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (24  2563 || อ่าน : 92 ) 376.96 KBs 92
 ข้อพิพาทจากการกระทํา ?ส่วนตัว? ของเจ้าหน้าที่ เป็นคดีปกครองหรือไม่ ? (24  2563 || อ่าน : 88 ) 0 Bytes 88
 เขาจะปลอม เรายอมได้ไง!! ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์รับโทษหนัก (24  2563 || อ่าน : 122 ) 131.48 KBs 122
 คิดจะปลอม กฎหมายล้อมไว้หมดแล้ว (24  2563 || อ่าน : 93 ) 148.15 KBs 93
 อ่านให้จบ ดูให้ครบ ก่อนจะเซ็น........ (24  2563 || อ่าน : 124 ) 493.94 KBs 124
 ทางออกปัญหาบ้านใกล้เรือนเคียง ???? (24  2563 || อ่าน : 101 ) 505.76 KBs 101
 พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองทุกคนทันที เมื่อมีอุบัติเหตุ (24  2563 || อ่าน : 103 ) 141.94 KBs 103
 สิทธิประชาชน ในการปฏิบัติราชการทางปกครอง (24  2563 || อ่าน : 132 ) 504.05 KBs 132
 คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการทำสัญญากู้ยืมเงินและตัวอย่างสัญญากู้ยืมเงิน (24  2563 || อ่าน : 105 ) 569.26 KBs 105
 แบบร้องเรียน-ร้องทุกข์ (23  2563 || อ่าน : 102 ) 375.06 KBs 102
 แบบขออนุเคราะห์น้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค (23  2563 || อ่าน : 92 ) 282.16 KBs 92
 แบบขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ (23  2563 || อ่าน : 98 ) 418.2 KBs 98
 เอกสารแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ (21  2563 || อ่าน : 95 ) 221.21 KBs 95
 เอกสารแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (21  2563 || อ่าน : 109 ) 198.73 KBs 109
 แบบเบิกค่าฌาปนกิจศพกองทุนผู้สูงอายุตำบลเกาะสะท้อน (21  2563 || อ่าน : 108 ) 387.45 KBs 108
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาลของกองทุนผู้สูงอายุตำบลเกาะสะท้อน (21  2563 || อ่าน : 102 ) 384.61 KBs 102


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.comphone : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่