ร่วมปูพรมสแกนพื้นที่และตั้งจุดล้างมือด้วยเจอแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ (สถานที่ประกอบศาสนกิจ)- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

ร่วมปูพรมสแกนพื้นที่และตั้งจุดล้างมือด้วยเจอแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ (สถานที่ประกอบศาสนกิจ)  
วันที่ 19 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทีมงานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลร่วมปูพรมสแกนพื้นที่และตั้งจุดล้างมือด้วยเจอแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ณ ศาสนสถานพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน(สถานที่ประกอบศาสนกิจ)พร้อมให้ความรู้การเฝ้าระวัง ควบคุมโรคเชื้อไวรัส Corona 2019 หรือ Covid-19
วันที่ : 6 2563 : 14:01  11208 ครั้ง


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : saraban@kohsathon.go.th โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่