ร่วมคัดกรองประชาชนสัญจรข้ามฝั่งตะเข็บชายแดนไทย-มาเลเซีย ท่าเรือผ่อนปรนบ้านศรีพงัน- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

ร่วมคัดกรองประชาชนสัญจรข้ามฝั่งตะเข็บชายแดนไทย-มาเลเซีย ท่าเรือผ่อนปรนบ้านศรีพงัน  
วันที่ 19 มีนาคม 2563 มาตรการความร่วมมือทีมเข้มแข็งตำบลเกาะสะท้อน โดย อบต.เกาะสะท้อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะท้อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเหลียง หน่วยป้องกันชายแดน อาสาสมัครสาธารณสุข ฝ่ายปกครองร่วมคัดกรองประชาชนสัญจรข้ามฝั่งตะเข็บชายแดนไทย-มาเลเซีย ท่าเรือผ่อนปรนบ้านศรีพงัน
วันที่ : 6 2563 : 13:59  7875 ครั้ง


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่