ส่งมอบหน้ากากผ้าและแผ่นโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เชื้อไวรัส Covid-19 จำนวน 10,000 กว่าชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใ- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

ส่งมอบหน้ากากผ้าและแผ่นโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เชื้อไวรัส Covid-19 จำนวน 10,000 กว่าชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใ  
วันนี้ 31/03/63 องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลเกาะสะท้อน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัด ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งมอบหน้ากากผ้าและแผ่นโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เชื้อไวรัส Covid-19 จำนวน 10,000 กว่าชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่เพื่อให้ อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกคน เพื่อป้องกันโรคเชื้อไวรัส Corona 2019 ต่อไป
วันที่ : 6 2563 : 14:19  498 ครั้ง


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.comphone : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่