ร่วมค้นหากลุ่มเสี่ยง สแกนพื้นที่จุดเสี่ยง ร้านน้ำชา ร้านค้า ตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค พร้อมแจกหน้ากากผ้าและโปสเตอร์ให้ความรู้ อาการของโรค โดยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี - อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

ร่วมค้นหากลุ่มเสี่ยง สแกนพื้นที่จุดเสี่ยง ร้านน้ำชา ร้านค้า ตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค พร้อมแจกหน้ากากผ้าและโปสเตอร์ให้ความรู้ อาการของโรค โดยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี   
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนร่วมกับทีมเฝ้าระวังCovid-19 ตำบลเกาะสะท้อน ทีมร่วมจาก ร้อย.ปชด.ที่2 , ร้อย.ร.15111 ฉก.นธ.30 , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะท้อน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเหลียง,ตำรวจพื้นที่,ผู้ใหญ่บ้าน,ร่วมค้นหากลุ่มเสี่ยง สแกนพื้นที่จุดเสี่ยง ร้านน้ำชา ร้านค้า ตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค พร้อมแจกหน้ากากผ้าและโปสเตอร์ให้ความรู้ อาการของโรค โดยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี #ร่วมใจกันขจัดโรคเชื้อไวรัสCorona 2019 เพื่อหยุดเชื้อ หยุดการแพร่เชื้อ หยุดอยู่บ้าน ตำบลเราก็จะปลอดจากโรคต่อไป
วันที่ : 6 2563 : 14:17  9904 ครั้ง


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : saraban@kohsathon.go.th โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่